Saving Services

बचत सेवाहरु

युनिक नेपालले सेवाग्राहीहरुलाई उपलब्ध गरे आएको बचत सेवाहरु निम्नानुसार छन् |

(१) अनिबार्य बचत :

 • समूहकोष बचत : समुहको प्रत्येक सदस्यहरुले हरेक बैठकमा केहि रकम जम्मा गरेर एउता कोष खडा गर्दछन, जसलाई समुहकोष बचत भनिन्छ | जम्मा भएको बचत रकममा युनिक नेपालबाट बार्षिक ८ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरिन्छा    
 • केन्द्र उपकार कोष बचत : केन्द्रका सदस्यहरुलाईआत्मनिर्भर बनाउन , एक आपसमा काम गर्न र सहकारीताको भावना जगाउन केन्द्रकोष बचतको व्यवस्था गरिएको हुन्छा यस कोषमा केन्द्रका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको पूर्ण पूर्ण अधिकार तथा पूर्ण दायित्व हुनेछा कोषको रकम केन्द्रबाट संचालन हुनेगरी कार्यालयमा जम्मा गरिन्छ | यस कोषमा जम्मा भएको रकम सार्बजनिक तथा सामाजिक कार्यमा केन्द्रको निर्णय अनुसार खर्च गरिन्छ | खास गरि यो कोषलाई केन्द्र घर निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ | जम्मा भएको बचत रकममा युनिक नेपालबाट बार्षिक ६ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ

(२ ) स्वेच्छिक बचत

 • व्यक्तिगत बचत : समूह सदस्य मध्ये ईच्छुक सदस्यले आफुखुशी जम्मा गरेको बचतलाई स्वेच्छिक बचत भनिन्छ | यस प्रकारको बचतले समूह सदस्यको बचत गर्ने बानी विकास गर्नेछा ससाना रकम जम्मा गर्न व्यक्तिगत खाता खोलिन्छ, जसलाई व्यक्तिगत खाता भनिन्छ | जम्मा भयको बचत रकममा युनिक नेपालबाट बार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ |
 • नाबालक बचत : सम्बन्धित केन्द्रका सदस्यहरुले आफ्ना नाबालक छोराछोरीका नाममा खाता खोलि नियमित रुपमा  रु २० देखि माथि आफुखुशी रकम जम्मा गरि नाबालक बचत खाता खोल्न सक्छन | यसरी जम्मा हुन आएको रकममा बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिईनेछ | यो बचत खाता खोल्न नाबालकको  आमा संरक्षक रहनेछन् |
 • पेन्सन बचत : पक्षिक् रुपमा रु ५० देखि रु ४०० वा मासिक रुपमा रु १०० देखि रु ८०० नियमित बचत गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोछ < यो बचत १० वर्ष वा १५ वर्ष सम्म नियमित जम्मा गरि १० वर्ष सम्म बचत गर्दा जम्मा भयको रकमको आधा रकम र १५ वर्ष जम्मा गरेमा जम्मा भएको बचत बराबर रकम थप गरि एक   मुष्ट रकम  पाउनेछन् | तोकिएको अवधि भन्दा अगाडी झिकेमा अन्य बचतमा दिइने ब्याज सरह नै गणना गरि ब्याज दिइनेछ |

 

News & Notice

View More

Main Activities

 • Radio Program

  UNYC on Radio Program Sram ra Srijana New Episode (2072/2073)

View More

Publications

 • Tharu Indigenous Knowledge and its Practices

  It is also research book of Tharu history and Indigenous Knowledge and its practices of them. The research was carried out through out all tharu living districts of tharuhat area of Nepal. The research was conducted from 2006 to 2008 AD.

  Author: Gopal Dahit
  Published: 2008
  Price:399

View More

Photo Gallery

View more photos