15 May
News

पुस्तकहरू पढ्न इच्छुकले युनिक पुस्तकालय राजपुर -२ जोतपुर बर्दिया मा सम्पर्क गर्नुहोला

लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग,विद्युत प्राधिकरण, खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी,महिला विकास निरीक्षक लगायत विभिन्न भाषा, साहित्य, कला सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्न इच्छुक सम्पर्क युनिक पुस्तकालय राजपुर -२ जोतपुर बर्दिया मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

Partners

Working with

CSSF
Danida
DFID
European Union
Fintrac
GEF-SDP-UNDP
Habitat for Humanity
IDE Nepal
ILO
International Alert