UNYC SCHOLARSHIP PROGRAM


युनिक छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गर्दै युनिक नेपालका संरक्षक तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. गोपाल दहित


अपाङ्गता भएको विद्यार्थी राधा थारुलाई युनिक छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गर्दै युनिक नेपालका संरक्षक तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. गोपाल दहित र कार्यकारी अध्यक्ष प्रिम बहादुर थारु


युनिक छात्रवृत्ति वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम पश्चात सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरु छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सफल भएको एकप्रिय राठौर नमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र शिक्षकसँग फाटो शेशन

News & Notice

View More

Main Activities

View More

Publications

  • Tharu Indigenous Knowledge and its Practices

    It is also research book of Tharu history and Indigenous Knowledge and its practices of them. The research was carried out through out all tharu living districts of tharuhat area of Nepal. The research was conducted from 2006 to 2008 AD.

    Author: Gopal Dahit
    Published: 2008
    Price:399

View More

Photo Gallery

View more photos